Ôxtrâylia nghiên cứu y tế với cựu binh chiến tranh tại VN

    Báo VTC News
    Gốc

    Ôxtrâylia sẽ tiến hành một công trình nghiên cứu y tế lớn nhất từ trước đến nay đối với các cựu binh từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250803/Default.aspx