Ôxtrâylia hỗ trợ Lào Cai nâng cao chất lượng rau quả ôn đới

    Báo VTC News
    Gốc

    Sau 3 năm triển khai Dự án nâng cao chất lượng hoa quả, rau sạch, cây ôn đới tại Lào Cai trên hai loại cây mận Tam hoa và đào Sa Pa do Ôxtrâylia hỗ trợ, đã thành công trên diện rộng và được đưa vào áp dụng trên toàn tỉnh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254721/Default.aspx