Ôtô nhập khẩu bắt đầu giảm

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Bước sụt giảm trong tháng 5/2008 có thể coi là thành công đầu tiên trong mục tiêu hạn chế ôtô nhập khẩu của Chính phủ...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=79ae126339baa0&page=category