OSB đại diện Alibaba.com tại Việt Nam

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 3/6/2009, tại Hà Nội, công ty OSB và Alibaba.com tổ chức họp báo công bố OSB trở thành đối tác đầu tiên của Alibaba.com tại Việt Nam.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=14683&chnlid=16&t=pcolarticle