Osama bin Laden có nguy hiểm đối với kinh tế Mĩ?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Những gì xảy ra trong quá khứ không có gì đảm bảo cho hành động trong tương lai, nhưng nó không thể là thời gian dài trước khi Osama bin Laden công bố một thông điệp thể hiện sự vui mừng chiến thắng về tình trạng hết sức kì cục của kinh tế Mĩ và tung hô nó như sự thành công của al Qaeda.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/45280/default.aspx