Oracle sửa lỗi cho một loạt sản phẩm

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 15/4/2008 Orcale sẽ sửa 41 lỗi bảo mật trong các sản phẩm của hãng.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9731&t=pcolarticle