Oracle ra mắt giải pháp phân tích toàn diện trên nền điện toán đám mây

Oracle vừa qua đã công bố một loạt đổi mới trong giải pháp phân tích dữ liệu, cung cấp cho các doanh nghiệp một chuỗi các dịch vụ Điện toán Đám mây thống nhất và hoàn chỉnh nhằm khai thác giá trị từ hệ thống cơ sở dữ liệu.

Oracle ra mắt giải pháp phân tích toàn diện trên nền điện toán đám mây - Ảnh 1

Theo công bố, những dịch vụ Điện toán Đám mây mới của Oracle cho phép các doanh nghiệp chuyển hóa hoàn toàn cách thức trích xuất các dữ liệu chuyên sâu về khách hàng, những thuật toán, quy trình và hệ thống máy tính, sau đó cung cấp những thông tin đó cho người dùng qua những hình ảnh trực quan, lệnh tường thuật sáng tạo và kết quả dự báo dựa trên các mô hình chuyên nghiệp và công nghệ học tập thích ứng (adaptive learning).

Oracle ra mắt giải pháp phân tích toàn diện trên nền điện toán đám mây - Ảnh 2

Đám mây Phân tích của Oracle bao gồm một cơ sở hạ tầng xử lý phân tích dữ liệu hiệu suất cao; một chuỗi các công cụ chuẩn bị, khám phá, ảo hóa và kết hợp dữ liệu; một tổ hợp các mô hình máy đặc trưng; một bộ phân tích dữ liệu các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs) hữu dụng nhất trong việc điều hành doanh nghiệp; và bộ dữ liệu công cộng tổng hợp chuyên dụng cho phân tích dữ liệu.

Như vậy, với công bố lần này, Oracle đã tích hợp được toàn bộ thành phần của một hệ thống phân tích hiện đại, bao gồm: Cơ sở Hạ tầng mang lại hiệu suất phân tích và tính linh hoạt cao, các mô hình Phân tích và Học máy Trọn gói và Bộ Dữ liệu Trọn gói giúp đẩy nhanh tốc độ phân tích.

Nguyễn Thúc Hoàng Linh