Opera tung ra Opera Link

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Bất kể bạn dùng trình duyệt Opera nào hay dùng trên thiết bị nào, bạn có thể truy cập được ngay đến bookmark, quay số nhanh và thanh công cụ cá nhân.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8120&t=pcolarticle