Ông Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Nhật Bản

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Sakaba Mitsuo sẽ có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Nhật Bản và Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256312/Default.aspx