Ông Trương Minh Tiến được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội

Đại hội Hiệp hội UNESCO TP. Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra sáng 15.7 đã bầu Ban chấp hành Hiệp hội gồm 37 thành viên. Nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trương Minh Tiến được bầu làm Chủ tịch.

Ban Chấp hành khóa VII ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 thành viên; trong đó giữ vai trò Chủ tịch BCH Hiệp hội là ông Trương Minh Tiến, nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội.

Với 32 Trung tâm, CLB và 1.273 hội viên, Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội luôn có những sáng tạo, đổi mới, linh hoạt cả về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt: Hòa bình hữu nghị, thông tin tuyên truyền cùng nhiều thành tựu trong hoạt động của các CLB thành viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội CLB UNESCO TP Hà Nội vẫn duy trì thường xuyên các hoạt động của mình, một số CLB trung tâm có chuyển biến tích cực, góp một phần thực hiện các hoạt động văn hóa xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố.

Khắc phục một số hạn chế, tại nhiệm kỳ 2022- 2027, Hiệp hội sẽ phân công các tiểu ban hoạt động trong từng lĩnh vực văn hóa giáo dục thể thao, mỹ thuật…, xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng lĩnh vực; thường xuyên coi trọng việc xây dựng, phát triển, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng BCH hiệp hội cũng như Ban chủ nhiệm các CLB và trung tâm, phát triển thêm các CLB, trung tâm, phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển từ 3-5 đơn vị, khoảng 1.000 hội viên.

Hiệp hội sẽ phát triển thêm các loại hình hoạt động văn hóa, bổ sung các hội viên trẻ có trình độ hiểu biết để tham gia các hoạt động của Hiệp hội; duy trì thường xuyên những hoạt động đã được coi là truyền thống của Hiệp hội như tổ chức liên hoan ca múa nhạc, làm tốt các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo Hà Nội… Hiệp hội cũng chú trọng mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, là cầu nối để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, du lịch, thương mại với các nước trên thế giới.

Ông Trương Minh Tiến được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP.Hà Nội

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu dương những kết quả Hiệp hội đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Hiệp hội quan tâm 4 nội dung cụ thể trong thời gian tới: tăng cường tuyên truyền các mục tiêu, chương trình hoạt động của UNESCO, thông tin kiến thức về khoa học, giáo dục, văn hóa thể thao tới đông đảo hội viên và quần chúng nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của Thủ đô Hà Nội và đất nước, góp phần tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương, các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

Mỗi hội viên Hiệp hội làm tốt nhiệm vụ của mình để góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trên thế giới; tham gia tích cực các hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố và các hoạt động văn hóa, thể thao do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức.

Hiệp hội cũng cần mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, là cầu nối để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch... với các tổ chức tương ứng trên thế giới.

“Ban Chấp hành khóa VII đoàn kết, đổi mới để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh các hoạt động hòa bình hữu nghị, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội lần thứ VI, góp phần mạnh mẽ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân của TP Hà Nội”, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 thành viên; trong đó giữ vai trò Chủ tịch BCH Hiệp hội là ông Trương Minh Tiến, nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội. Nguyễn Lan Hương biểu dương những kết quả Hiệp hội đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Hiệp hội quan tâm 4 nội dung cụ thể trong thời gian tới: tăng cường tuyên truyền các mục tiêu, chương trình hoạt động của UNESCO, thông tin kiến thức về khoa học, giáo dục, văn hóa thể thao tới đông đảo hội viên và quần chúng nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của Thủ đô Hà Nội và đất nước, góp phần tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương, các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

MINH NGỌC

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/van-hoc/artmid/486/articleid/54517/ong-truong-minh-tien-duoc-bau-lam-chu-tich-hiep-hoi-unesco-ha-noi