Ông Trump dẫn trước bà Clinton ở 3 điểm bỏ phiếu đầu tiên

Khi thế giới hồi hộp chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8-11, thì mọi con mắt hiện đổ dồn về 3 điểm bỏ phiếu đầu tiên ở vùng nông thôn bang New Hampshire.

Một cử tri đi bỏ phiếu tại Dixville Notch

Tại Dixville Notch, bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã đánh bại tỷ phú Donald Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa với số phiếu 4-2. Ứng viên đảng Tự do Gary Johnson nhận được một phiếu, trong khi ông Mitt Romney, ứng viên tranh cử Tổng thống từ năm 2012 với ông Obama, bất ngờ nhận được một phiếu.

Tại thị trấn Hart's Location, bà Clinton thắng ông Trump với số phiếu 17-14. Ứng viên Johnson nhận được 3 phiếu.

Tại thị trấn Millsfield, ông Trump thắng áp đảo bà Clinton với số phiếu 16-4. Trong khi đó, cựu ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Bernie Sanders nhận được một phiếu.

Như vậy, sau khi kiểm phiếu ở 3 thị trấn của bang New Hampshire, ông Trump đang dẫn trước bà Clinton với số phiếu 32-25.

Theo luật bang New Hampshire, các cộng đồng dưới 100 cử tri có thể mở cửa điểm bỏ phiếu vào nửa đêm và đóng cửa điểm bỏ phiếu khi tất cả các cử tri đăng ký đi bầu cử bỏ phiếu xong.