'Ông trùm xây dựng' Hòa Bình báo lãi quý 2 chưa đến 2 tỷ, dòng tiền thuần âm hơn 300 tỷ đồng

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm sâu so cùng kỳ.

  Cụ thể, doanh thu của HBC giảm 46% về mức 2.950 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của Hòa Bình cũng giảm 24%, tuy vậy biên lợi nhuận gộp tăng từ mức 5,8% lên 7,9%.

  Hoạt động liên doanh liên kết lỗ hơn 3 tỷ đồng, xấp xỉ so với con số lỗ của cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng từ 6,7 tỷ lên 8,6 tỷ trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng từ 93 tỷ lên 98 tỷ, chủ yếu là chi phí lãi vay.

  Khấu trừ thuế và chi phí, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lãi ròng lao dốc đến 97% về mức chưa đến 2 tỷ đồng, là mức thấp nhất kể từ quý 4/2014.

  Lũy kế 6 tháng, Hòa Bình ghi nhận doanh thu giảm sút đến 40% về mức 5.391 tỷ và lãi ròng chỉ gần 7,3 tỷ đồng, tương ứng giảm đến 96% so bán niên 2019.

  Nguồn: HBC.

  Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm nay lần lượt đạt 12.500 tỷ đồng và 125 tỷ đồng, tương ứng giảm 33% và 70% so với thực hiện năm 2019. Trong nửa đầu năm, Hòa Bình mới chỉ thực hiện chưa tới 6% kế hoạch lợi nhuận đặt ra.

  Tính đến ngày 30/6, dòng tiền thuần trong kỳ của Hòa Bình ghi âm hơn 300 tỷ đồng trong khi năm trước dòng tiền dương 90 tỷ đồng, riêng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 421 tỷ đồng.

  Tại ngày cuối quý 2, HBC ghi nhận 5.105 tỷ đồng nợ vay tài chính, hầu hết là nợ ngắn hạn, xấp xỉ đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền giảm 53% còn 268 tỷ đồng.

  Mới đây, HĐQT Hòa Bình đã bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/7 thay ông Lê Viết Hải. Nhiệm kỳ đảm nhận Tổng giám đốc của ông Hiếu là 2 năm, còn ông Hải vẫn đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT. Sự thay đổi này có thể nhằm phù hợp quy định tại Nghị định 71 là Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, áp dụng từ 1/8.

  Ông Hiếu sinh năm 1992 là con trai ông Lê Viết Hải và là nhân sự lãnh đạo trẻ nhất của Hòa Bình. Ông Hiếu làm việc ở Hòa Bình từ năm 2016. Ông Hiếu vừa mới được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT HBC trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/6 vừa qua. Tính đến hiện tại, ông Hiếu sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu HBC, tỷ lệ 0,46%, tương ứng với giá trị khoảng 8,6 tỷ đồng.

  Anh Nhi

  Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/ong-trum-xay-dung-hoa-binh-bao-lai-quy-2-chua-den-2-ty-dong-tien-thuan-am-hon-300-ty-dong-97218.html