Ông trùm điện gió của Ấn Độ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong muôn vàn những nẻo đường đi tới thành công trên thương trường, có lẽ con đường mà Tulsi Tanti lựa chọn là rất độc đáo: Biến những cơn gió tự nhiên thành nguồn năng lượng hữu ích, vừa phục vụ đời sống, vừa bảo vệ môi trường sinh thái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=51419