Ông Trịnh Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Thái Nguyên đẩy mạnh truyền thông về TechDemo

Sự kiện trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ 2016 diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 9-11/11 với chủ đề “Kết nối ứng dụng, đổi mới, phát triển công nghệ - chủ động hội nhập và phát triển bền vững” đã được các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị chu đáo.

Ông Trịnh Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đây là sự kiện KH&CN lớn với sự hội tụ của đại diện 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến các địa phương, bạn bè trong nước và quốc tế.

Vì thế, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông tới mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để họ biết đến sự kiện đặc biệt này.

Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đặc biệt chú ý vấn đề an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy, y tế và nhiều vấn đề liên quan; yêu cầu các đơn vị chuyên môn chú trọng chất lượng hội thảo, hội nghị chuyên môn trong khuôn khổ sự kiện, đảm bảo tính hiệu quả, khoa học, đảm bảo thành công chung của TechDemo 2016.

Hải Minh (Ghi)