Ông Trịnh Thế Khiết tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội

KTĐT - Sáng 17/4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã bế mạc.

>>> Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân Hà Nội khóa VIII gồm 47 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Ông Trịnh Thế Khiết, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội khóa VII được các đại biểu tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP khóa VIII.

Ban Chấp hành Hội Nông dân Hà Nội khóa VIII ra mắt.

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân Hà Nội khóa VIII gồm 47 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Ông Trịnh Thế Khiết, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội khóa VII được các đại biểu tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP khóa VIII.

Đại hội cũng bầu 31 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Hà Nội khóa VIII với những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại...
Tin, ảnh: Thiên Tú