Ông Trần Văn Dũng giữ chức Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Ông Trần Văn Dũng, nguyên Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) thay ông Trần Đắc Sinh nghỉ hưu từ ngày 1/11/2016.

Ông Trần Văn Dũng giữ chức Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM - Ảnh 1

Tân Chủ tịch HOSE Trần Văn Dũng

Ngày 31/10, HOSE đã công bố về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt theo quyết định của Bộ Tài chính.

Theo đó, ông Trần Văn Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HOSE được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch, thay cho ông Trần Đắc Sinh nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, ông Lê Hải Trà, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc HOSE cũng được giao phụ trách Ban điều hành.

Ông Trần Văn Dũng nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc HNX nhiệm kỳ 2012-2015. Từ 1/3/2016, ông Dũng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HOSE thay cho bà Phan Thị Tường Tâm nghỉ hưu.

TL