Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Hà Nội Đinh Tiến Dũng.Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao quyết định điều động đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước; để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ong-tran-sy-thanh-giu-chuc-pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-45902.htm