Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu để HĐND Thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội…

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Sỹ Thanh.

Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chiều 15/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về dự.

Theo Quyết định số 567/QĐ-TW ngày 14/7/2022, Bộ Chính trị quyết định cho ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước; Điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định cho ông Trần Sỹ Thanh.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với kinh nghiệm công tác phong phú, sự am hiểu nhiều lĩnh vực và nhiều năm sống ở thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng ông Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường các kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Trần Sỹ Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội luôn luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Bày tỏ cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị đã quan tâm, tạo điều kiện kiện toàn cán bộ chủ chốt thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đinh Tiến Dũng khẳng định, ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương.

Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh.

Từ thực tiễn công tác, ông Trần Sỹ Thanh đã thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu; luôn cầu thị, chịu khó học hỏi; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; có kiến thức, chuyên môn; nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị mỗi cá nhân trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đảng viên, nhất là đảng viên của Đảng bộ Thủ đô, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất.

Đồng thời, phối hợp, ủng hộ, chia sẻ, cùng ông Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy sớm tiếp cận với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn ông Trần Sỹ Thanh với kinh nghiệm công tác, tâm huyết của mình, nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc; cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Sỹ Thanh cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và nhận thức rõ trách nhiệm của mình về nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Trần Sỹ Thanh xin hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được phân công phụ trách.

Đồng thời nhấn mạnh, vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô, mong muốn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bí thư Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp, giúp đỡ chí tình của các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trên cả nước.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ong-tran-sy-thanh-duoc-gioi-thieu-de-bau-chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-post600895.html