“Ông tòa” làm khổ người lao động

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Một số quyết định chưa thỏa đáng, thậm chí thu án phí không đúng luật... khiến người lao động bức xúc vì bị thiệt thòi quyền lợi

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/223737.asp