Ông Tô Huy Rứa giữ chức Trưởng ban Tổ chức TƯ

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư hôm qua trao các quyết định của Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới đối với ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ.

Cùng được phân công nhiệm vụ mới còn có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên bộ Chính trị, Tổng biên tập Báo Nhân dân. Theo các quyết định nói trên, ông Tô Huy Rứa thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo TƯ để giữ chức Trưởng ban Tổ chức TƯ; Ông Đinh Thế Huynh, thôi giữ chức Tổng biên tập Báo Nhân dân để giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo TƯ. Theo TTXVN