Ông tỉ phú “di sản văn hóa phi vật thể”

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Người đang giữ bản quyền của hơn 100 nghìn phút phim tư liệu, cùng hàng trăm ngàn bức ảnh lưu giữ những nét bản sắc nhất của di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam, Viện phó Viện Văn hóa thông tin (Bộ Văn hóa - Thông tin), TS Hoàng Sơn, thường ngày vẫn áo phông "cắm thùng" quần bò khi làm việc tại trụ sở.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/12/64918.cand