Ông Thaksin tuyên bố muốn trở về Thái Lan

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 25/12, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tuyên bố ông muốn về nước vào tháng 2 tới sau khi Đảng Quyền lực Nhân dân gồm những người ủng hộ ông thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần qua.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229264/Default.aspx