Ông Phan Viết Cường làm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Ngân hàng Bản Việt

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phan Viết Cường giữ chức vụ Giám đốc Khối khách hàng cá nhân.

Ông Phan Viết Cường (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm.

Theo giới thiệu của Ngân hàng Bản Việt, ông Cường đã từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính. Trước đây tại Techcombank, ông Cường từng là Giám đốc Trung tâm khách hàng doanh nghiệp vừa, Giám đốc dự án Techcomlead – dự án nâng cao năng lực lãnh đạo ngân hàng.

Về Ngân hàng Bản Việt, tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng này đạt hơn 46.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017; tổng huy động vốn đạt 42 ngàn tỷ đồng tăng 17,5%; tổng dư nợ cho vay đạt 30 ngàn tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận trước thuế đạt 116 tỷ đồng, hoàn thành 145% so với kế hoạch đặt ra.

Năm 2019, Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 22% so với 2018, huy động vốn tăng 25%, dư nợ cấp tín dụng tăng 15% (tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước), lợi nhuận tăng 76%.

Anh Phan