Ông Phan Đình Trạc: Đà Nẵng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội

Đà Nẵng cũng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 13-6, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, làm việc với TP Đà Nẵng.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025).

Đà Nẵng cũng báo cáo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; định hướng tiếp tục đổi mới trong thời gian tới.

 Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với TP Đà Nẵng. Ảnh: PV

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với TP Đà Nẵng. Ảnh: PV

Ông Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, nhất là những bài học kinh nghiệm rút ra.

Theo ông Trạc, Đà Nẵng đi sớm, tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực như đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tại chỗ; quy hoạch, phát triển đô thị; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nhờ đó, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng đáng kể, giai đoạn 2021-2023 bình quân tăng 5,51%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người tăng đều, năm 2023 đạt 4.537 USD.

Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ, vai trò liên kết hợp tác phát triển vùng được quan tâm chú trọng.

Ông Trạc cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của Đà Nẵng trong một số lĩnh vực, đồng thời gợi mở các vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ông cho hay, sẽ ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Đà Nẵng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, ông Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Khu Công nghệ thông tin tập trung FPT Đà Nẵng và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH phần mềm FPT Miền Trung.

Tấn Việt

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-phan-dinh-trac-da-nang-ket-hop-hai-hoa-giua-phat-trien-kinh-te-voi-van-hoa-xa-hoi-post795565.html