Ông Phạm Long Trận là Chủ tịch HĐ thành viên VNPT

Ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT. Bảy ủy viên Hội đồng quản trị VNPT được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên gồm ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốc VNPT; ông Phan Hoàng Đức; ông Lý Kiệt; ông Trần Mạnh Hùng; ông Hoàng Văn Hải; ông Đỗ Ngọc Bình và ông Nguyễn Minh Dân. Trước đó, ngày 24/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chuyển Công ty mẹ VNPT thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu./. (TTXVN/Vietnam+)