Ông Obama tiếp ông Trump, bàn việc chuyển giao quyền lực

Ngày 10.11, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama và tổng thống thứ 45 Donald Trump đã có buổi gặp nhau lần đầu tiên tại Nhà Trắng. Hai người đã thảo luận về việc chuyển giao quyền lực.