Ông Obama hợp tác với đối thủ cũ McCain

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Theo các cố vấn, ông Obama không xem xét mời ông McCain tham gia chính quyền của mình, nhưng muốn ông McCain trở thành một đối tác trong Thượng viện về vấn đề luật pháp mà cả hai từng đề cập trong quá trình tranh cử như vấn đề biến đổi khí hậu, cải tổ chính phủ, nhập cư và cấm tra tấn

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/11/171953