Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhận quyết định làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM)

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhận quyết định làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM)

Trước đó, ngày 4/6, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thủ Đức (TP.HCM) làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 57/59 phiếu bầu.

Kết quả bầu đã được Thành ủy TP.HCM báo cáo trình Trung ương chuẩn y.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976, quê Bình Định, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Hiếu có trình độ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác của ông Hiếu:

- Năm 2007 - tháng 1/2009: Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP.HCM khóa VIII (2007-2012).

- Tháng 2/2009 đến năm 2012: Bí thư Thành Đoàn TP.HCM khóa VIII (2007-2012).

- Tháng 9/2012 đến tháng 6/2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 2.

- Tháng 1/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tháng 7/2016 đến tháng 4/2020: Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tháng 5/2020 đến tháng 1/2021: Bí thư Quận ủy quận 5.

- Tháng 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tháng 1/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

- Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-nguyen-van-hieu-lam-pho-bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-ar683628.html