Ông Nguyễn Thiện Nhân thôi giữ chức Phó Thủ tướng

(VTC News) - Ông Nguyễn Thiện Nhân đã chính thức thôi giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Sáng 12/11, Quốc hội tiếp tục làm các thủ tục về công tác nhân sự. Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.
Với hình thức bỏ phiếu kín, 444 trong số 457 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.
Trước đó ngày 5/9, ông Nguyễn Thiện Nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc nhất trí hiệp thương giữ cương vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/6/1953, quê Trà Vinh; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; Đại biểu quốc hội khóa X, XII, XIII.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ gồm: Kinh tế, Điều khiển học, Quản lý cộng đồng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân có học hàm, học vị là giáo sư, tiến sỹ; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Ông đã từng được khen thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 2, 3; Huy chương tuổi trẻ sáng tạo, Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật.

Nam Minh