Ông Nguyễn Thành Nam không có tên trong HĐQT mới của FPT

ICTnews – Ông Nguyễn Thành Nam – Cựu Tổng Giám đốc của FPT không còn đứng trong danh sách 7 thành viên của HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Cựu Tổng giám đốc FPT Nguyễn Thành Nam. Ảnh: Internet

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 diễn ra hôm 14/4, Công ty Cổ phần FPT đã “chốt” danh sách nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2017.

Theo đó, thành viên trong nhiệm kỳ mới giảm xuống 7 người thay vì 11 thành viên như nhiệm kỳ 2007 – 2012; ông Trương Gia Bình vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thành Nam, bà Trương Thị Thanh Thanh (chị ông Trương Gia Bình) và một số thành viên kỳ cựu khác của FPT như ông Hoàng Minh Châu, ông Lê Quang Tiến... không còn đứng trong Hội đồng.

Cùng đó, HĐQT của FPT có 3 gương mặt mới là bà Lê Nữ Thùy Dương (đại diện cho Orchid Fund - cổ đông lớn nhất đang nắm giữ 9,8% cổ phần của FPT), ông Jean Charles Belliol (đại diện Red River Holdings, cổ đông đang nắm giữ 5,26% cổ phần FPT) và ông Lê Song Lai (thành viên HĐQT Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC).

Tổng công ty SCIC hiện đang nắm giữ 6,16% cổ phần của FPT. Trước đây, phần vốn của SCIC được đại diện bởi ông Trương Gia Bình.

Phan Minh