Ông Nguyễn Thanh Lâm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm.

Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm.

Tại Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 10/9/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Thanh Lâm (50 tuổi) từng giữ các chức vụ: Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông có Bộ trưởng là ông Nguyễn Mạnh Hùng và 5 Thứ trưởng gồm các ông: Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Huy Dũng, Phạm Đức Long và Nguyễn Thanh Lâm.

PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ong-nguyen-thanh-lam-lam-thu-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-5696297.html