Ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ

    Báo Hà Nội Mới
    5 đăng lạiGốc

    Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ giữ chức Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/187421