Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngày 14/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, HĐND TP đã giới thiệu để bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP khóa XIV giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả bầu chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021103 như sau: Số phiếu phát ra 103, thu về 103, hợp lệ 103. Trong đó 101 phiếu đồng ý (đạt hơn 98,8% số đại biểu có mặt và 96,19% tổng số đại biểu) bầu ông Nguyễn Đức Chung giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND Thành phố khóa XV đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với ông Nguyễn Đức Chung giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967; Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát (chuyên ngành điều tra tội phạm); Đại học Thương mại (ngành Quản trị kinh doanh). Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật.

Khen thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhì (2015); Huân chương Quân công hạng Ba (2013); Huân chương Chiến công hạng Nhất (2009, 2012); Huân chương Chiến công hạng Ba (1998, 2001, 2009); Anh hùng Lực lượng vũ trang (10-2004), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (12-2007); Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất (2006); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1996, 1998, 2010); 3 Bằng khen của Bộ Công an; 6 Bằng khen của UBND TP Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát.

Trải qua nhiều cương vị công tác, tháng 12/2015, ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khóa XIV.

Ngô Huyền

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ong-nguyen-duc-chung-tai-dac-cu-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-post201177.info