Ông Musharraf “nhốt” bà Bhutto

TTCT - Tại sao ông Musharraf lại không “nhốt” luôn bà Bhutto từ lần đầu quản thúc hôm thứ sáu tuần trước, thả ra chỉ trong ba ngày làm chi cho “mất công”? Câu trả lời không quá khó.