'Ông lớn' doanh nghiệp nhà nước: Nơi lãi lớn, nơi lỗ khủng

Một số tập đoàn, tổng công ty như: PVN, VNPT, TKV, Petrolimex, Vinataba, SCIC... có lợi nhuận cao. Trong khi đó, EVN, Vietnam Airlines… vẫn đang lỗ lớn.

19 DNNN thuộc "siêu ủy ban" làm ăn ra sao?

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả kinh doanh hợp nhất 8 tháng của 19 tập đoàn, tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cho thấy: Tổng doanh thu ước đạt 1.136.621 tỷ đồng (bằng 71% kế hoạch năm và 102% so với cùng kỳ).

Một số doanh nghiệp có tổng doanh thu lớn gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN (đạt 350.525 tỷ đồng, bằng 84,7% kế hoạch năm và 94,4% so với cùng kỳ năm 2022); Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN (đạt 250.000 tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2022); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (đạt 169.000 tỷ đồng, bằng 88,9% kế hoạch năm và 84% so với cùng kỳ năm trước liền kề); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV (đạt 112.100 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm và 101% so với cùng kỳ năm 2022)...

8 tháng, Petrolimex lãi khoảng 3.000 tỷ đồng.

8 tháng, Petrolimex lãi khoảng 3.000 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 27.095 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm và 133% so với cùng kỳ năm trước liền kề (tính gộp tất cả các tập đoàn, tổng công ty có lãi và lỗ).

Trong đó, các doanh nghiệp lãi lớn như: PVN đạt 35.897 tỷ đồng (bằng 103,3% kế hoạch năm); Tổng công ty Cảng hàng không Việt Việt Nam - ACV đạt 6.534 tỷ đồng; Tổng Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC đạt 5.295 tỷ đồng (bằng 94% kế hoạch năm và 182% so với cùng kỳ năm 2022); Petrolimex đạt 3.000 tỷ đồng (bằng 92,9% kế hoạch năm).

Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp lỗ nặng như: EVN lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng, Vietnam Airlines lỗ hơn 4.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có chuyển biến tích cực so với các năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 143.9 tỷ đồng (bằng 139,6% kế hoạch năm, bằng 193,7% so với cùng kỳ năm 2022).

EVN lỗ hơn 28.000 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2023

ĐỌC NGAY

Báo cáo cũng cho thấy, có 5/19 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ gồm: SCIC, TKV, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

"Do khó khăn khách quan, một số Tập đoàn, Tổng công ty có mức lợi nhuận âm, trong đó có những doanh nghiệp có quy mô lớn, có vai trò quan trọng EVN, Vietnam Airlines,...) làm ảnh hưởng không nhỏ tới tổng lợi nhuận chung của Tập đoàn, Tổng công ty", Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá.

DN thuộc Bộ Quốc phòng "ổn định", ngân hàng gần cán đích

Cũng theo báo cáo, hiện nay, Bộ Quốc phòng quản lý 82 doanh nghiệp, chiếm khoảng 17% trên tổng số 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Kết quả sản xuất kinh doanh của các DN thuộc Bộ Quốc phòng được đánh gái là "tương đối ổn định".

Ước thực hiện doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đến ngày 30/8/2023 đạt 196.940 tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 38.258 tỷ đồng, bằng 74,41% kế hoạch năm.

Top các ngân hàng gần cán đích.

Còn hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2023 của 4 ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước đạt 8,74 triệu tỷ đồng, tương đương 99,6% thực hiện năm 2022. Tổng tài sản 8 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 8,69 triệu tỷ đồng, tương đương 99% năm 2022.

6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của 4 ngân hàng và các DN trực thuộc đạt 255.142 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 8/2023, tổng doanh thu của 4 Ngân hàng thương mại và các DN trực thuộc ước tính là 487.899 tỷ đồng, đạt 82,2% kế hoạch NHNN giao.

Tổng lợi nhuận trước thuế của của các đơn vị này trong 6 tháng đầu năm là 59.315 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch năm 2023. Ước tính tổng lợi nhuận trước thuế 8 tháng đầu năm 2023 là 92.009 tỷ đồng, đạt 82,5% kế hoạch năm.

Đánh giá chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNN cơ bản được ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp hoạt động thua lỗ.

Ngoài ra, một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai; công tác thanh quyết toán các dự án xây dựng cơ bản kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc thực hiện các dự án đầu tư mới của DNNN trong thời gian qua không được thúc đẩy.

"Việc không tạo ra được năng lực tăng thêm này sẽ dẫn đến trong 5 năm tới, đóng góp của khu vực DNNN đối với nền kinh tế sẽ rất hạn chế khi tỷ trọng đóng góp hiện nay của DNNN vào GDP đang là khoảng 29%", Bộ Kế hoạch và Đầu tư lo ngại.

Hồng Hạnh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ong-lon-doanh-nghiep-nha-nuoc-noi-lai-lon-noi-lo-khung-192230921222609362.htm