Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình gửi thư đầu năm đến cổ đông tập đoàn

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên năm mới 2023, ông Lê Viết Hải gửi tâm thư tới các cổ đông Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC).

Ông Lê Viết Hải-Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại văn phòng làm việc trong những ngày đầu năm mới 2023

Ông Lê Viết Hải-Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại văn phòng làm việc trong những ngày đầu năm mới 2023

Trong thư, ông Hải viết, những ngày gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều thông tin trái chiều về các vấn đề xoay quanh việc tổ chức và hoạt động của HĐQT, việc thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt của công ty theo chiều hướng ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của HBC...

Điều này đã và đang gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty cũng như gây thiệt hại cho lợi ích cổ đông. Ông cũng nhấn mạnh, chỉ những thông tin được phát ngôn chính thức bởi người đại diện theo pháp luật của công ty mới có giá trị.

Cùng ngày, ông Hải cũng đã có thư gửi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên của HBC khẳng định: “Lịch sử tồn tại và phát triển của Hòa Bình cho thấy, dù trong bất kỳ tình huống phong ba bão táp dữ dội như thế nào, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tập đoàn luôn đoàn kết, tin tưởng vào các lãnh đạo, những cổ đông sáng lập của công ty để cùng vượt qua mọi thử thách”.

Với cương vị là người sáng lập đã cống hiến toàn bộ tâm huyết cho sự phát triển của HBC trong suốt 35 năm qua, đồng thời là cổ đông lớn của công ty, ông Hải vẫn đang nỗ lực bằng tất cả các nguồn lực để ngăn cản những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của công ty hay quyền lợi cổ đông.

HỒNG MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ong-le-viet-hai-chu-tich-hdqt-tap-doan-xay-dung-hoa-binh-gui-thu-dau-nam-den-co-dong-tap-doan-post674482.html