Ông Lê Văn Kiểm một doanh nhân say mê làm việc thiện

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Chỉ cần vào Internet, gõ tên ông lập tức sẽ thấy hiện lên đầy ắp những thông tin về ông, với những lời ngợi ca về một doanh nhân sáng chữ tâm, vẹn chữ tài. Không chỉ là một doanh nhân thành đạt trên thương trường, hiện là người quản lý một chuỗi các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực mà ông còn là một nhà từ thiện với số tiền dành cho các hoạt động trợ giúp lên tới vài chục tỉ đồng.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/2/65483.cand