Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  44 liên quanGốc

  Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam giữ chức Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

  Tân Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang

  Theo đó, tại quyết định 408/QĐ-TTg Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4/2021.

  Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974, quê quánThanh Hóa. Trước đó, ngày 11/11/2019, ông Quang được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Đến tháng 12/2019, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm.

  Ngày 18/8/2020, ông Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  TH

   Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ong-le-ngoc-quang-giu-chuc-tong-giam-doc-dai-truyen-hinh-viet-nam-n24214.html