Ông Lê Hữu Phúc giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

(SGGP). – Ngày 17-6, HĐND tỉnh Quảng Trị bầu ông Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Quân Chính, Nguyễn Hữu Dũng, Mai Thức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Huỳnh Đức Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Hoàng Sĩ Sơn, Trương Văn Thu và Nguyễn Văn Yên tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Đắc Nông bầu ông Điểu K’Ré làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Lê Diễn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Bùi Thị Hòa, ông Nguyễn Bốn và ông Nguyễn Đức Luyện được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Tiền Giang bầu ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Dương Minh Điều, Trần Kim Mai và Lê Văn Hưởng… Ngày 17-6, HĐND tỉnh Bình Phước đã bầu ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Trương Tấn Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các ông Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Huy Phong, Phạm Văn Tòng, Bùi Văn Thạch giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu ông Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu lại làm Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Nguyễn Xuân Quang, Trần Văn Tuân và Trần Tiến Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Bình Dương đã bầu ông Vũ Minh Sang làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Lê Thanh Cung tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Trần Văn Nam, Huỳnh Văn Nhị, Trần Thanh Liêm cũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Nam Định đã bầu ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh; các ông Bùi Đức Long, Đoàn Hồng Phong, Nguyễn Viết Hưng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Lê Xuân Thân, Trần Sơn Hải, Lê Đức Vinh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Bắc Giang đã bầu ông Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Hạnh và Lại Thanh Sơn tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Bến Tre đã bầu ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh và các ông Cao Văn Trọng, Trương Văn Nghĩa, Trần Anh Tuấn, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Xuân Thơi, Đặng Minh Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Lai Châu đã bầu bà Giàng Páo Mỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Chử tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Nguyễn Chương, Lê Trọng Quảng, Vương Văn Thành, Lê Xuân Phùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. NHÓM PV