Ông lão U70 và đam mê viết sách

Trong tâm thức người người Việt, ngày xuân năm mới là thời điểm ý nghĩa cho những khởi đầu tốt đẹp, có thể là khởi sự một ý tưởng, một mối quan hệ hay một kế hoạch quan trọng. Cũng không ít người vẫn giữ truyền thống khai bút đầu năm để thể hiện tinh thần hiếu học và sự trân trọng đối với tri thức. Xin mời quý vị cùng khai bút đầu xuân với ông Phạm Ngô Minh (TP Đà Nẵng)- một tấm gương về tự học suốt đời, tác giả của nhiều cuốn sách đồ sộ về các danh nhân lịch sử, văn hóa xứ Quảng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ong-lao-u70-va-dam-me-viet-sach-67721.htm