Ông Hà Duy Trung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, ông Hà Duy Trung tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sau 2 ngày làm việc, chiều 28-9, Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV đã kết thúc tốt đẹp.

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Trong chương trình làm việc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định khóa XIV gồm 35 người đã ra mắt nhận nhiệm vụ.

Ông Hà Duy Trung tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định khóa XIV. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XIV gồm 11 người, Ủy ban Kiểm tra 9 người. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với mục tiêu: Xây dựng tổ chức Công đoàn Bình Định vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn (bên phải) chúc mừng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung

Đức Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/ong-ha-duy-trung-tai-dac-cu-chu-tich-ldld-tinh-binh-dinh-20230928181825057.htm