Ông Dominique Strauss-Kahn được bầu làm Tổng giám đốc IMF

    Gốc

    NDĐT - Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua đã chọn ông Dominique Strauss Kahn người Pháp làm Tổng giám đốc thay thế Tổng giám đốc người Tây Ban Nha Rodrigo Rato với mong muốn cải thiện hình ảnh tổ chức quốc tế này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106350&sub=82&top=45