Ông Đoàn Tấn Bửu: Không nhổ trụ thứ 3, tập trung cứu hộ trong lòng ống

'Đoạn cọc thứ 2 được đưa lên khỏi mặt đất vào 18h ngày 19/1. Chúng tôi sẽ không đưa trụ thứ 3 lên mà sẽ xử lý trong lòng ống, sớm đưa cháu bé ra ngoài', ông Đoàn Tấn Bửu cho biết.

Hoàng Giám

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/video-ong-doan-tan-buu-khong-nho-tru-thu-3-tap-trung-cuu-ho-trong-long-ong-post1395355.html