Ông đồ trẻ

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Gần đây thú chơi thư pháp trở nên "hot". Nhiều bạn trẻ đã trở thành "ông đồ" đi múa bút, cho chữ và được sự ngưỡng mộ nhờ tài thư họa của mình.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200901/20090102205731.aspx