Ông Đỗ Tràng Sơn không bị truy tố và được phục hồi đảng tịch là đúng

    Gốc

    ND - Bạn đọc ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) gửi thư tới Báo Nhân Dân thắc mắc về việc các cơ quan chức năng của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang xử lý cán bộ mắc sai phạm trong khi thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư phát triển đàn bò sinh sản và đàn lợn thương phẩm tại xã Xuân Lương không thống nhất về hình thức kỷ luật.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130985&sub=69&top=40