Ông Đinh Tiến Dũng thôi làm đại biểu Quốc hội

Với 440/445 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Quốc hội vừa cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh Tiến Dũng

Quốc hội vừa cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh Tiến Dũng

Quốc hội vừa cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh Tiến Dũng

Chiều 25/6, Quốc hội tiến hành nội dung nhân sự theo chương trình Kỳ họp điều chỉnh đã được công bố sáng cùng ngày (nội dung điều chỉnh bao gồm: bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, bàn về cải cách tiền lương từ 1/7/2024).

Về nội dung thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tiếp đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, với 440/445 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Đinh Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, ngày 21/6/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét để ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố Hà Nội thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác.

Ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng ở Trung ương và địa phương.

Trong quá trình công tác, ông Dũng đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp vào thành tích chung trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Dũng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban cán sự đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu và làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

M. Minh

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/ong-dinh-tien-dung-thoi-lam-dai-bieu-quoc-hoi-post348169.html