Ông bà vớt ve chai trên sông Sài Gòn và tình yêu hơn 60 năm

Điều ước thứ 7 tuần này kể câu chuyện xúc động về tình cảm gắn bó hơn 60 năm của đôi vợ chồng già đã hơn 80 tuổi, hàng ngày vẫn nhặt ve chai bên sông Sài Gòn.

Kiều Trang