Ông Alvaro Colom đắc cử tổng thống Guatemala

    Gốc

    NDĐT - Cơ quan bầu cử Guatemala vừa thông báo, thương gia Alvaro Colom, ứng cử viên đảng Đoàn kết Hy vọng Quốc gia trung tả, đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống nước này vào hôm qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108798&sub=82&top=45