Ổn định kinh tế vĩ mô: Triển vọng, thách thức và khuyến nghị chính sách

Ngân hàng Phát triển Châu Á vừa công bố Báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế châu Á năm 2022. Trong đó, ADB giữ nguyên đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam như kỳ công bố tháng 4 vừa qua, với mức tăng trưởng GDP là 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023. Lạm phát tương ứng là 3,8% và 4%.

PV/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/on-dinh-kinh-te-vi-mo-trien-vong-thach-thuc-va-khuyen-nghi-chinh-sach-post957470.vov