Ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Thấu hiểu và chia sẻ việc giá cả tăng cao làm khó khăn thêm cuộc sống của nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết Chính phủ phấn đấu quyết liệt để kiềm chế lạm phát

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/226783.asp